Redaktion Kavallo, Thomas Frei, Unter Ifang  1, 8444 Henggart  www.kavallo.ch